Vodoznak online dating Girls looking for sex chat ym

Celou větu označíte tak, že držíte klávesu Ctrl a klepnete dovnitř věty. ❚ Myší můžete také označit celý řádek, a to tak, že najedete vlevo od řádku textu tak, aby se ukazatel myši změnil na šipku směřující doprava nahoru, a poté klepněte myší (viz obrázek 1.13). ❚ Jedno slovo označíte tak, že myší poklepete uvnitř tohoto slova, jeden celý odstavec označíte trojím klepnutím dovnitř odstavce. 11 Seznámení s programem Microsoft Word 2013 1.1 Spuštění a ukončení programu Word . 28 1.7 Základní typografická pravidla pro psaní textů .

135 10.2 Ochrana před nechtěným ukládáním změn do souboru .

TSKNNJ Ş/NJQNÈHK¤JTQYX, HBQNRNES 6NQC $WBDK  BBDRR /NVDQ/NHMS Ş"DQSHƥ[email protected]¤JTQYX, HBQNRNESOQN(3OQNEDRHNMœKX., / Ş[email protected]ƥ[email protected]ÈM ̈ONÈ ̈[email protected]ÈNU¤JTQYX Ş3DRSNUœM ̈(3OQNEDRHNMœKĪ /QNLDSQHB 54$ *TQYXOQN[email protected]È ̈[email protected] ̈B ̈HONJQNÈHK¤TĹ[email protected] Král Word 2013 snadno a rychle Mojmír Král Word 2013 snadno a rychle Tabulátory a jejich použití Grafi cké objekty v souboru Písmo, odstavec a jejich úpravy Novinky programu Word 2013 a nastavení programu Mojmír Král Word 2013 snadno a rychle Mojmír Král Word 2013 snadno a rychle Word 2013 snadno a rychle Mojmír Král Vydala Grada Publishing, a.s. publikaci Odpovědný redaktor Pavel Němeček Sazba Tomáš Brejcha Počet stran 176 První vydání, Praha 2013 © Grada Publishing, a.s., 2013 V knize použité názvy programových produktů, firem apod. ISBN 978-80-247-4727-9 (tištěná verze) ISBN 978-80-247-8564-6 (elektronická verze ve formátu PDF) ISBN 978-80-247-8565-3 (elektronická verze ve formátu EPUB) Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena.

mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Ať už chcete začít snadno a rychle pracovat s jedním z nejoblíbenějších textových editorů současnosti nebo jste jeho zkušeným uživatelem a zajímají vás jen nové vlastnosti, možnosti a změny v jeho nejnovější verzi, pak neváhejte, uchopte tuto knihu do rukou a už ji nepouštějte – dozvíte se v ní nejen, co je nového, ale navíc se rychle díky snadno srozumitelné formě zorientujete v tomto programu a naučíte se s ním pracovat od samých začátků a základů po využití pokročilých možností, a to včetně nových vlastností i spolupráce s ostatními programy kancelářského balíku Office 2013.

(snadno a rychle) Ş9œ[email protected] ̈JTQYX, HBQNRNES 6HMCNVR 6NQKC $WBDK .

Leave a Reply